Eurasipomer Eurasier- Finnish Lapphund
   Eurasipomer  Eurasier- Finnish Lapphund 

FOTOS / PHOTOS

NEMO DE EURASIPOMER
NINET DE EURASIPOMER
SARANDONGA DE EURASIPOMER
RONALDO DE EURASIPOMER
PERSEO DE EURASIPOMER
TESA DE EURASIPOMER
TRINIDAD DE EURASIPOMER
MIRACLES DE EURASIPOMER
XANIA DE EURASIPOMER
ALTIN DE EURASIPOMER
COMET DE EURASIPOMER
CANDI DE EURASIPOMER